دسته بندی : رویداد های برند

2
محصولات جوانه جلیس

محصولات جوانه از گروه صنعتی جلیس

محصولات جوانه با هدف برآوردن نیازهای کاربران امروز در کلیه فضاهای کاری در منزل و فضای داخلی خانه ها و آپارتمانها توسط جلیس ...

آیین نکوداشت و تجلیل از خدمات استاد رجبی راد پیشکسوت صنف و صنعت مبلمان

آیین نکوداشت و تجلیل از خدمات استاد رجبی راد پیشکسوت صنف و صنعت مبلمان

آیین نکوداشت و تجلیل از خدمات استاد رجبی راد پیشکسوت صنف و صنعت مبلمان