هشتمین نمایشگاه بین المللی میدکس

هشتمین نمایشگاه بین المللی معماری داخلی ( میدکس | MIDEX )

هشتمین نمایشگاه بین المللی معماری داخلی ( میدکس | MIDEX ) | این نمایشگاه از 21 تا 24 دی ماهدر محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می