نگاهی به مرکز ملی هنرهای نمایشی پکن

نگاهی به مرکز ملی هنرهای نمایشی پکن

این ساختمان که تماما از شیشه و تیتانیوم ساخته شده شبیه به یک تخم مرغ بزرگ است که پروژه ساختش در سال ۲۰۱۱ استارت خورد و در سال