دسته بندی : لکوربوزیه

3
مرکز مدرن فروگز

مرکز مدرن فروگز

لوکوربوزیه در سال 1923 در کتاب «به سوی معماری جدید» با مطرح کردن این سوال «معماری یا انقلاب (تحول)؟» با این پاسخ که «باید از انقلاب جلوگیری کرد»،

خانه فالت

خانه فالت

مدت زیادی قبل از ساخت ساعت که برای ژانره جوان محدودیت ایجاد کرد،طولی نکشید که فکر او بر فعالیت های دیگر متمرکز شد.او با یک معمار یعنی «رنه

لکابونن

لکابونن | گردشگاه لوکوربوزیه

لوکوربوزیه در سال 1925 خانه ای ساده با نماد«یک مرد عریان» را ساخت.او از مجسمه «دیوژن»،منبع اصلی معماری و سبک و کار با هندسه لذت برد.