دسته بندی : سقف کاذب

2
معرفی سقف های کاذب در طراحی داخلی

معرفی سقف های کاذب در طراحی داخلی

معرفی سقف های کاذب در طراحی داخلی،سقفهای کاذب با توجه به شرایط آب و هوایی که مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین قیمیت و زیایی ،دارای انواع

سقف کاذب

سقف کاذب

هدف از ایجاد سقف کاذب ایجاد فضای مناسب برای عبور لوله های تاسیساتی دو جداره کردن سقف به منظور جلوگیری از نفوذ سرما و گرما به داخل