سقف کاذب

سقف کاذب

هدف از ایجاد سقف کاذب ایجاد فضای مناسب برای عبور لوله های تاسیساتی دو جداره کردن سقف به منظور جلوگیری از نفوذ سرما و گرما به داخل