قرنیز

نگاهی کاربردی به معماری سازه های ستونی در زیبا سازی دکوراسیون داخلی خانه

به جهت حفاظت قسمت هایی از ساختمان همچون روی دیوار ها ، محل اتصال دیوار ها به کف در داخل فضا ، کناره ی پله ها ، کف