کاغذ دیواری

نگاهی گذرا به تاریخ کاغذ دیواری در معماری قدیمی

نگاهی گذرا به تاریخ کاغذ دیواری در معماری قدیمی,تزئین و دکوراسیون داخلی دیوارها به زمان رم و مصر باستان باز می گردد.