دسته بندی : فرهنگ

2
ایران باستان,گنجینه,سازانو

گنجینه هشت‌هزارساله فرهنگ ایران در موزه بن آلمان

گنجینه هشت‌هزارساله فرهنگ ایران در موزه بن آلمان,باغ ایرانی، جاده ابریشم، پرسپولیس و جام‌های طلا برای نوشیدن شراب به یاد مردگان؛ کشوری با گنجینه‌ای غنی. نمایشگاهی در

کپر و کپرنشینی در ایران،معماری،ساختمان، فقر ، فرهنگ ، سازانو

کپر و کپرنشینی در ایران

کپر و کپرنشینی در ایران،کپر از تنه نخل «مُوغ» و شاخه و برگ آن ساخته می‌شود. ۴ عدد تنه درخت خرما «نخل» ساقط شده درخت نخل را در