هنر نورپردازی

فستیوال هنرهای نورپردازی

فستیوال هنرهای نورپردازی ” Aufstiege (“Ascents”) Light Art Festival در اکتبر امسال به مدت سه هفته توسط KulturRegion Stuttgart با موفقیت برگزار شده است.