نمونه هایی از درهای کشویی در دکوراسیون داخلی

نمونه هایی از درهای کشویی در دکوراسیون داخلی

امروزه استفاده از درهای کشویی یا به اصطلاح درهای انبار در طراحی داخلی بسیار رایج شده است. در گذشته از این درها، برای انبارها استفاده میشد، از این