تادائو آندو برساختن معماری از هیچ

تادائو آندو برساختن معماری از هیچ

تادائو آندو در 13 اكتبر 1941 ميلادي در ژاپن ديده به جهان گشود در سال 1960 ميلادي به يك مشت زن حرفه اي تبديل شد .