دسته بندی : معماری بومی

2

هویت معماری سنتی گیلان درحال فراموشی

امروزه دیگر معماری بومی و سنتی در این منطقه دیده نمی شود در عوض ساختمانهای با سازه فلزی یا بتنی، پوشش آجری و سقف های شیبدار بیشتر دیده

local architecture

معماری بومی

معماري بومي يا سرزميني, مي تواند به هر نوع معماري كه به يك مكان خاص تعلق داشته باشد, گفته شود.