روستای رویای آبی

روستای رویای آبی مراکش

در شمال مراکش به فاصله‌ی ۶۰۰ کیلومتری از کازابلانکا روستایی وجود دارد، که به یک رویای آرام می‌ماند.روستایی که به آن روستای رویای آبی هم می‌گویند.