طراحی داخلی دفتر مرکزی مرسدس بنز، بانکوک-تایلند

طراحی داخلی دفتر مرکزی مرسدس بنز، بانکوک-تایلند

طراحی داخلی این دفتر نیز از سبک برند مرسدس تبعیت کرده است. در تمام جزئیات این ساختمان از لوگو مرسدس بنز استفاده شده است. در این ساختمان قسمت