دسته بندی : اتاقک ضد صدا

2
اتاقک های ضد صدا

اتاقک های ضد صدا برای دفاتر پلان آزاد | Vank

اتاقک های ضد صدا برای دفاتر پلان آزاد,برای دفاتر با پلان آزاد، برند مبلمان «وانک» (Vank) مجموعه‌ای از پوسته‌های عایق در برابر صدا را ارائه می‌دهد

اتاقک های ضد صدا برای میزبانی از ملاقات های کوچک   Vank

اتاقک های ضد صدا برای میزبانی از ملاقات های کوچک | Vank

برای دفاتر با پلان آزاد، برند مبلمان «وانک» (Vank) مجموعه‌ای از پوسته‌های عایق در برابر صدا را ارائه می‌دهد که می‌توان آنها را تقریبا در هر فضایی نصب