هویت معماری سنتی گیلان درحال فراموشی

امروزه دیگر معماری بومی و سنتی در این منطقه دیده نمی شود در عوض ساختمانهای با سازه فلزی یا بتنی، پوشش آجری و سقف های شیبدار بیشتر دیده