موزه مقدم

گران ترین خانه جهان , خانه موزه مقدم

موزه مقدم,استاد محسن مقدم که فرزند یکی از درباریان قاجار (محمدتقی خان احتساب الملک)، باستان شناس و استاد دانشگاه تهران بود، همراه همسر فرانسوی خود در خانه پدری