دسته بندی : قالی

2
قالی

ویژگی های قالی سیستانی جدید یا نو

ویژگی های قالی سیستانی جدید یا نو در سیستان امروز هم قالی‌هایی بافته می‌شود که نقشه آن اصیل و ویژه همین منطقه است و زمینه آنها سرمه‌ای است.

شست و شوی فرش

شست و شوی فرش

شست و شوی فرش، قالی را معمولا به صورت‌های دستی و یا ماشینی و یا هر دو روش شستشو می‌دهند قالی را قبل از غبارگیری نباید شستشو داد٬