پنجره‌های رنگی در پاویلیون مینیمال آستین

پنجره های رنگی در پاویلیون مینیمال آستین

پنجره های رنگی در پاویلیون مینیمال آستین ؛ پاویلیونی با پنجره‌هاییی با فرم‌های هندسی و شیشه‌های رنگی با طراحی هنرمند آمریکایی، «السوورث کلی» (Ellsworth Kelly) در دانشگاه تگزاس