طراحی پل بی نهایت

طراحی پل بی نهایت

اثر معماران دانمارکی استودیوی Gjøde & Povlsgaard Arkitekter می‌باشد. تندیسی است که در ارتباط با دوسالانه بین المللی۲۰۱۵، مجسمه‌سازی با دریا، ساخته و به نمایش درآمد.