طراحی سازه تندیس وار “حلقه آهنی”

طراحی سازه تندیس وار “حلقه آهنی”

طراحی سازه تندیس وار ؛ برنامه های یک سازه تندیس وار جدید به نام “حلقه آهنی” که در قلعه Flint در Wales واقع شده است، در پی اعتراضات