برج رادیویی

برج رادیویی شوخوف ، ولادیمیر شوخوف

برج رادیویی شوخوف ،ولادیمیر شوخوف,قاب باریک و فولادی برج شابولووکا بر روی بام مسکو برفراشته شده ­است. در ارتفاع 160 متری (525 فوت)، مانند یک علامت تعجب در