دسته بندی : دمورن

2
هتل  نیویورک

جدیدترین هتل نیویورک با طرحی از هرزوگ و دمورن

طراحی هتلی در نیویورک از هرزوگ و دمورن ، این هتل عمومی در نیویورک چندی پیش بازگشایی شد. مالک این هتل، زیبایی آن را زیبایی ای از نوع

نگاهی به طراحی داخلی برج جنگا

دیدن طراحی داخلی برج جنگا

معماران سوئیسی هرتزوگ و دمورن با طراحی در سراسر طبقه نهم و دهم ساختمان 60 طبقه در فضاهای ملایمت آمیز در دسترس ساکنان وامکانات خصوصی را به