معماری معاصر ژاپن

معماری زیبای باغ ژاپنی و به کارگیری بام سبز در طراحی آن

معماری زیبای باغ ژاپنی و به کارگیری بام سبز در طراحی آن ,معمار ژاپنی، kengo kuma ، در تازه ترین پروژه خود بازسازی یک باغ ژاپنی را به