دسته بندی : شرکت معماری سوئیسی

2
ژاك هرتزوگ و پیر دمورن

ژاك هرتزوگ و پیر دمورن

ژاك هرتزوگ (Jacques Herzog) و پیر دمورن (Pierre de Meuron) هر دو در سال 1551در شهر باسل (Basel) سوئیس به دنیا آمده و تحصیلات خود را در انیستیتو

نگاهی به طراحی داخلی برج جنگا

دیدن طراحی داخلی برج جنگا

معماران سوئیسی هرتزوگ و دمورن با طراحی در سراسر طبقه نهم و دهم ساختمان 60 طبقه در فضاهای ملایمت آمیز در دسترس ساکنان وامکانات خصوصی را به