مجتمع تفریحی

مجتمع تفریحی-تجاری در مرکز اوکراین با پشت بام سبز زیبا و مجهز به تکنولوژی هوش مصنوعی

مجتمع تفریحی-تجاری در مرکز اوکراین با پشت بام سبز زیبا,گروه معماری Dmytro Aranchii مستقر در شهر Kiev ، پایتخت اوکراین، در حال فعالیت برای ساخت و تکمیل پروژه