نگاهی به طراحی داخلی برج جنگا

دیدن طراحی داخلی برج جنگا

معماران سوئیسی هرتزوگ و دمورن با طراحی در سراسر طبقه نهم و دهم ساختمان 60 طبقه در فضاهای ملایمت آمیز در دسترس ساکنان وامکانات خصوصی را به