دسته بندی : باغ وحش

2
 پروژه معماری برای حیوانات

۸ پروژه معماری برای حیوانات

۸ پروژه معماری برای حیوانات,ساختمان‌های سراسر دنیا باید بافت خاصی را معرفی کنند و پاسخگوی چهارچوب‌های فرهنگی کاربران خود باشند.

معماری خاص مرکز تفریحی

معماری خاص مرکز تفریحی و باغ وحش عمودی در Buenos Aires

معماری خاص مرکز تفریحی و باغ وحش عمودی در Buenos Aires,این باغ وحش طوری طراحی شده ، تا یک دروازه واقعی به دنیای طبیعت را به صورت زنده