معماری خاص مرکز تفریحی

معماری خاص مرکز تفریحی و باغ وحش عمودی در Buenos Aires

معماری خاص مرکز تفریحی و باغ وحش عمودی در Buenos Aires,این باغ وحش طوری طراحی شده ، تا یک دروازه واقعی به دنیای طبیعت را به صورت زنده