زمین بازی مخصوص کودکان

زمین های بازی برای کودکان

اسپنسر لاکی پس از تحصیل در دانشکده معماری ییل، تصمیم گرفت تا حرفه‌ی خود را کمی متفاوت دنبال کند. او با طراحی سازه‌های کوهنوردی برای کودکان به تخیلات