معماری مدرن و خاص “خانه قایقی”،  واقع در جنوب انگلیس

معماری مدرن و خاص “خانه قایقی”، واقع در جنوب انگلیس

معماری مدرن و خاص “خانه قایقی”، واقع در جنوب انگلیس,معماران شرکت mole در تازه ترین پروژه خود خانه ی قایقی را در املاک zogolovitch که