سازه های معماری با الهام از لانه پرندگان

سازه های معماری با الهام از لانه پرندگان

طبیعت منبع الهام برای برخی از ایده های طراحی اولیه بشر است. به طور مثال ، توجه کنید که تور های ماهیگیری قدیمی چه شباهتی به تار عنکبوت