دسته بندی : بازسازی ساختمان

2
استفاده از فولاد در بازسازی ساختمان

استفاده از فولاد در بازسازی ساختمان

استفاده از فولاد در بازسازی ساختمان، مسأله خوردگی فولاد در بتن از معضلات عمده کشورهای مختلف جهان است این مسأله حتی در کشورهای پیشرفته همچون آمریکا، کانادا ...

01

7 اصل اساسی برای بازسازی و نوسازی ساختمان خانه تان

7 اصل اساسی برای بازسازی و نوسازی ساختمان خانه تان,بازسازی و نوسازی ساختمان مسکونی پروژه و کار بزرگی است که جرقه آن به سادگی در ذهن زده می