گرافیتی یا دیوار نگاری

دیوارنگاری یا گرافیتی چیست؟ و از کجا به وجود آمد؟

دیوارنگاری یا گرافیتی چیست؟ و از کجا به وجود آمد؟,دیوارنگاری یا گرافیتی به تصویر کردن نقش‌ها، اشکال، حرف‌ها، و کلمه‌ها بر روی دیوارها و یا هر مکان عمومی‌ای