خلاقیت با گیره

مجسمه ساخته شده از ۶۸۰۰۰ گیره لباس در موزه

مارتین هابرمن و استودیو Normal™ این مجسمه ی گرد باد مانند با عنوان Sunrise Tender Vortex را در سالن ورودی موزه ی MAR در بوینس آیرس آرژانتین طراحی