دسته بندی : طراحی پایدار

2
اصول طراحی منظر پایدار

اصول طراحی منظر پایدار

اصول طراحی منظر پایدار،طراحی پایدار به طور کلی به نوعی از طراحی اطلاق می‌شود که رعایت اصول زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع طبیعی را در دستورالعمل

رابطه بین معماری و مصرف بهینه انرژی

رابطه بین معماری و مصرف بهینه انرژی

رابطه بین معماری و مصرف بهینه انرژی، معماری پایدار، زیرمجموعه‌ای از طراحی پایدار است، که شاید بتوان آن را یکی از جریان‌های مهم معماری معاصر، به ویژه در...