ساختمان کنسرت Malmö Live

ساختمان کنسرت Malmö Live

Malmö Live یک ساختمان باز ، رسا و پویا است که فعالیت‌های متعددی را در معماری خود ارائه می کند