معماری پالایشگاه

معماری پالایشگاه بیولوژیکی در سیستم فاضلاب شهری

معماری پالایشگاه بیولوژیکی در سیستم فاضلاب شهری,سیستم فاضلاب به زمان کمتری برای عملیات بی هوازی تخمیر و تجزیه باکتری های فاضلاب ها نیاز دارد