ژاك هرتزوگ و پیر دمورن

ژاك هرتزوگ و پیر دمورن

ژاك هرتزوگ (Jacques Herzog) و پیر دمورن (Pierre de Meuron) هر دو در سال 1551در شهر باسل (Basel) سوئیس به دنیا آمده و تحصیلات خود را در انیستیتو