آشنایی با کویر مرنجاب

آشنایی با کویر مرنجاب

کویر مرنجاب از زیباترین نقاط کویری ایران می باشد که هر ساله گردشگران بسیاری را به خود جذب می نماید. منطقه مرنجاب در حقیقت بخشی از بیابان بند