ساختمان های غول آسا

يادمانى بر فراز خرابه هاى منهتن

رونمایی از بناهای یادبود فاجعه یازدهم سپتامبر در نیویورک، به همه مردم این امکان را داد که پس از ده سال برای اولین بار به محلی که برج‌های