چرخه رنگ ایتن و رنگ های مکلم

چرخه رنگ و رنگ های مکمل

چرخه رنگ و رنگ های مکمل، چرخه رنگ ها ی ایتن شامل سه رنگ اصلی قرمز،آبی و زرد است که ترکیب آنها با رنگهای فرعی مانند بنفش،نارنجی