معماری و طراحی داخلی پلازا Cofufun

معماری و طراحی داخلی پلازا Cofufu

شرکت معماری nendo به تازگی ساخت پلازا Cofufun را برای ایستگاه Tenri در استان Nara در ژاپن به اتمام رسانده است.