معماری تخت جمشید

معماری تخت جمشید

معماری تخت جمشید ، ساخت تخت جمشید در ان زمان چیزی جز بیان شکوه و عظمت معماری ایران باستان نبوده است.جابجایی ستون های عظیم بدون ابزار کار شگفت