مراسم قزوین

تصاویری جالب از مراسم پنجاه بدر در قزوين

تصاویری جالب از مراسم پنجاه بدر در قزوين,جشن های زیادی در بهار وجود دارد که مردم در آن روزهای خاص به باغ و دشت می روند تا لحظات