دسته بندی : یوگا

2
دکور خانه برای یوگا

دکور خانه برای یوگا

دکور خانه برای یوگا، تحقیقات ثابت کرده اند انجام ورزش یوگا رابطه مستقیمی با کاهش افسردگی دارد ازاین رو دراین مقاله با دکوراسیون خانه یوگا را به منزل

 حرکات یوگا مخصوص معماران

حرکات یوگا مخصوص معماران

حرکات یوگا مخصوص معماران : یادگیری انطباق و انعطاف پذیر بودن؛ این چیزی است که هم در شرکت های معماری و هم در کلاس های یوگا به کارتان