اتاقک های ضد صدا

اتاقک های ضد صدا برای دفاتر پلان آزاد | Vank

اتاقک های ضد صدا برای دفاتر پلان آزاد,برای دفاتر با پلان آزاد، برند مبلمان «وانک» (Vank) مجموعه‌ای از پوسته‌های عایق در برابر صدا را ارائه می‌دهد