فضاهای گم شده

فضاهای گم شده در خانه را پیدا کنید!

فضاهای گم شده در خانه را پیدا کنید,امروزه در اغلب خانه‌ها مکانی برای مطالعه، كار با کامپیوتر، انجام کارهای هنري مانند خیاطی، نقاشی و... در نظر گرفته می‌شود