دسته بندی : انرژی

4
خیابان هوشمند  وقتی قدم هایتان تبدیل به انرژی می شود

خیابان هوشمند : وقتی قدم هایتان تبدیل به انرژی می شود

خیابان هوشمند، وقتی قدم هایتان تبدیل به انرژی می شود این خیابان از قطعات سنگفرشی منحصر به فرد و وابسته به نیروی محرکه که ساخته این کمپانی می

آبگرمکن های خورشیدی راهکاری برای جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی های تجدید ناپذیر

آبگرمکن های خورشیدی راهکاری برای جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی های تجدید ناپذیر

آبگرمکن های خورشیدی راهکاری برای جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی های تجدید ناپذیر از آنجایی که این عمل به صورت رایگان از منبع بی پایان خورشیدی انجام

خانه سبز و پرنور نانجینگ

خانه سبز و پرنور نانجینگ

خانه سبز و پرنور نانجینگ هدف این طراحی ابتدا خلق یک پارک، سپس خلق یک ساختمان و بعد از آن یک طراحی داخلی بوده است که به عنوان

معماری پایدار

معماری پایدار

معماری پایدار کاهش اتلاف انرژی و آلودگی محیط زیست را در بر دارد . ساختمانها بر این اصل ساخته می شوند که خود را با شرایط محیط وقف